ප්‍රත්‍යාස්ථ කරාබු ආවරණ යන්ත්‍රය

  • Elastic earloop mask machine

    ප්‍රත්‍යාස්ථ කරාබු ආවරණ යන්ත්‍රය

    ප්‍රත්‍යාස්ථ කරාබු ආවරණ සෑදීමේ යන්ත්‍රය අධිවේගී හා සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වයංක්‍රීයයි. වෙස්මුහුණේ අභ්‍යන්තර හා පිටත තට්ටුව වියන ලද රෙදිපිළිවලට සාදා ඇති අතර, මැද පෙරහන් තට්ටුව උණු කොට පිසින ලද රෙදි සහ පිපුණු කපු උණු කිරීම, නාසය පාලම ප්‍රත්‍යාස්ථ ද්‍රව්‍ය වන බැවින් ආවරණ ඉතා සුව පහසු ය.
    යන්ත්‍රයට වැඩිහිටියන් හා ළමුන් සඳහා සුදුසු ආවරණ 2 ක් නිපදවිය හැකිය.